Is het een meisje of een jongen? Een gespreksavond over gender


mercredi 26 avril 20:00
→ 22:00
De Maakbare Mens
huisvandeMens Brussel
Sainctelettesquare 17 - Bruxelles
Voir sur une carte
Inschrijven via pride@vrijzinnigbrussel.be !

Is het een jongen of een meisje? Dit is vaak de eerste vraag bij een geboorte. Zo vanzelfsprekend. Of niet? Zeer zeker niet! Soms staat genderidentiteit haaks op de werkelijke sekse waarmee iemand geboren wordt. Vrouwen voelen zich mannen en omgekeerd. Sommigen willen hun genderexpressie, en vaak ook hun lichaam, aanpassen. En anderen willen zich niet laten duwen in het hokje van man of vrouw.

En dit doet ons vragen stellen bij het concept ‘geslacht’. In hoeverre kan je mensen opdelen in mannen en vrouwen? Moeten we spreken van een derde geslacht, het zogenaamde X-geslacht? Of stoppen we met spreken over ‘geslachten’?

En hoe lossen we bij ongewijzigd geslacht het volgende probleem op: een transman die bevalt van een kind. En als we het over jongeren en kinderen hebben, dan is het taboe nog groter. Kan het dat we aan een 13-jarig meisje hormoonremmers geven om de puberteit uit te stellen?

Kom luisteren naar dit debat over het denken over geslachten! Met:
Jacinta De Roeck (Expert ethiek bij studiedienst Open VLD)
Joz Motmans (Coördinator Transgender Infopunt UZ Gent)
Alexandra Vanvooren (Juriste en won de Vlaamse Scriptieprijs met haar haar scriptie over de rol van geslacht in het Burgerlijk Wetboek)
Samuel De Schepper (Auteur van 'Aan de achterkant was alles in orde')

Graag op voorhand inschrijven via pride@vrijzinnigbrussel.be.

Een organisatie van De Maakbare Mens, BASTA, Willemsfonds, Studiekring Vrij Onderzoek, huisvandeMens Brussel, #Overal in de wereld en Çavaria

Toutes les sorties gays à Bruxelles.